Trainingscentrum

De Regenboog

Transformi

Telefoon: 0629492293

E-mail: regenboogtrainingen@gmail.com

Wat doen wij?
Transformi bevordert contacten tussen (gecertificeerde) trainers in Geweldloos Communiceren*  en de lokale bevolking van gebieden waar mensen niet in staat zijn om deze trainers te bekostigen. De trainers leiden  lokale mensen op om op hun beurt het gedachtegoed rondom Geweldloos Communiceren te leven en te verspreiden. Meerdere projecten liggen in Kenia en wel in het Suba district, gelegen in het westen en grenzend aan het Victoriameer. In dit district leven 200.000 mensen waarvan 50.000 wezen en getraumatiseerde, kwetsbare, kinderen.

Een uitspraak van de Suba District Childrens Officer, een overheidsfunctionaris: ”We kunnen met de nodige inspanning deze kinderen wel voeden en daarbij blijven het kansarme kinderen die veel geweld ervaren, zelfs van  de overheidsfunctionarissen die hen begeleiden. De begeleiders hebben ook niet anders geleerd. Wat we nu nodig hebben om van deze groep kinderen in balans zijnde volwassenen te maken is Geweldloze Communicatie”.


Project Badilisha

Op Rusinga Island, onderdeel van het Suba District, werd  met de lokale welzijnswerkers een Keniaanse stichting opgericht om vorm te geven aan een Eco-dorp. “Badilisha Ecovillage Foundation Trust”. Dit op Geweldloos  Communiceren gebaseerde Eco-dorp functioneert tevens op basis van de in Nederland ontwikkelde sociocratische kring-methodiek. Een afgevaardigde van Transformi  is  bestuurslid in Badilisha om zeker te stellen dat de afgesproken werkprincipes gehandhaafd blijven en de donaties op verantwoorde wijze worden gebruikt. Inmiddels  is er een gemeenschapshuis gebouwd waarin onder meer een gratis bibliotheek en gratis voorbehoedsmiddelen distributie. Dit laatste om een steentje bij te dragen aan het voorkomen
van nog meer HIV/AIDS slachtoffers. Zie ook: www.badilisha.org          

*Geweldloos Communiceren helpt ons om in verbinding te blijven met wat er van moment tot moment in onszelf en de

ander leeft en het verhoogt onze mogelijkheden om ons leven en dat van anderen te veraangenamen. Om in harmonie

te leven met verschillen.

 

Visie

Een samenleving die gebaseerd is op een compassievolle omgang met alle voelende wezens biedt een basis voor

duurzame (innerlijke) vrede.

Een samenleving derhalve waarin alle mensen hun behoeften ingevuld zien en waarin conflicten vreedzaam worden

opgelost.

 

Missie

Onze missie is om bij te dragen aan deze visie door het helpen realiseren van  focus die gericht is op het vervullen van ieders (universele) behoeften waardoor de gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht ras, cultuur of geslacht, bevorderd wordt.

Transformi bevordert contacten tussen trainers in Geweldloos Communiceren* en de lokale bevolking van gebieden waar mensen niet in staat zijn om deze trainers te bekostigen. Deze trainers leiden o.a. lokale mensen op om op hun beurt het gedachtegoed rondom geweldloos communiceren te leven en te verspreiden.

Hierdoor worden de kansen op conflicten in zowel huiselijke kring als op lokaal, nationaal en  internationaal niveau, doelgericht, verminderd.

 

Doelen

Het vormgeven aan een organisatie die op betrouwbare en duurzame wijze de missie realiseert.

Het werven van fondsen om de missie te realiseren.

Daar waar nodig om de missie te ondersteunen helpen om lokale projecten, zoals bijvoorbeeld human empowerment, permacultuur, voedsel- en drinkwatervoorziening en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, van de grond te laten komen. 

 

De Stichting Transformi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Midden Nederland onder nummer: 30250428

 

Bestuur

Voorzitter

Mark Kettner

Secretaris

Anke van Mourik

Penningmeester

Joris Rademakers

 

Contact

Stichting Transformi

Kanonsdijk 7, 3737 MS Groenekan

Tel. +31 30 7850595

Email: info@transformi.org

Website: www.transformi.org

 

Eenmalige en/of periodieke bijdragen, die ons in staat stellen onze projecten vorm te blijven geven, zijn van harte welkom op Triodos bankrekening nr. 78.69.10.003 t.n.v. Stichting Transformi te Bilthoven.

Uw bijdrage is aftrekbaar binnen de hiervoor geldende fiscale regels.

 

Wij zijn u dankbaar voor uw steun.

Contact:

IM002579.JPG

Training in Geweldloze Communicatie in Kenia

Kenia december 2008 020.jpg

Het gemeenschapshuis van Badilisha (foto)